Peisajul

Maramureșul, cu amestecul său de peisaj cultural străvechi, metodele sale tradiţionale în exploatările agricole și pădurile sale sălbatice, este unic în Europa şi este un adevărat tezaur pentru localnici şi vizitatori. Noi ne-am făcut o misiune din păstrarea și transmiterea, dar și din utilizarea acestei moșteniri.

Domeniul nostru din Botiza se află intr-o zonă protejată - Natura 2000 – şi are o floră şi o faună incredibilă. Specii rare de plante, cum ar fi orhidee, gladiole sălbatice, plante carnivore, bumbăcărițe şi încă multe alte specii necesită o protecţie specială. Diversitatea animalelor, printre care urşi, lupi, râşi, cerbi, căprioare, pisici sălbatice, vidre, şoimi şi multe alte păsări rare cum ar fi barza neagră, pupăza, grangurul şi prigoria este excepţională. Pe lângă aceastea, acest ecosistem, încă intact, găzduieşte și o incredibilă diversitate de fluturi şi alte insecte.

Toate activităţile și lucrările noastre sunt subordonate și desfășurate în susținerea protecției acestui ecosistem. Din acest motiv noi cosim în principiu în mod tradiţional, manual, cu coasa. Noi începem cositul abia târziu, astfel ca semințele plantelor să se poată maturiza. Fânul se adună ca hrană pentru animalele noastre pe timpul iernii. Forma noastră de gospodărire nu numai că protejează natura, ci păstrează și tradiţiile şi mediul de viață, creând în acelaşi timp noi locuri de muncă.

Implementăm măsuri pentru prevenirea creșterii excesive a tufișurilor pe terenurile abandonate. Astfel revigorăm suprafețele productive, păstrând în acelaşi timp peisajul cultural vechi. Selectiv, plantăm pomi fructiferi şi specii lemnoase, pentru a utiliza eficient suprafețele.

Scopul nostru este, ca rezultatele eforturilor noastre să fie de durată şi să fie măsurabile în totalitatea lor, indiferent de rentabilitate.

Alte ateliere de lucru